Přebarvěte si web podle nálady:    Vzhled 1   Vzhled 2   Vzhled 3

GRAFICKÉ STUDIO CARACAL

Grafické studio CARACAL

...pro lidi s talentem!

Příběh reklamního designu

Mohlo by se zdát, že když si objednáte vytvoření reklamní grafiky, uvedli jste do pohybu proces, který začíná právě v tomto okamžiku. Je to ovšem jinak. Představte si designera bez vzdělání, bez zkušeností nebo bez talentu. Asi byste nechtěli, aby někdo takový pro vás pracoval. Příběh vaší reklamy začíná ještě mnohem dříve než grafik, který ji bude navrhovat nastoupil do výtvarné školy. Potřebuje talent. Ten se nedá naučit, s tím se musí narodit. Pokud jej má a má i štěstí na rodiče a učitele, absolvuje váš designér výtvarnou školu, kde mu ukáží, jak se svým talentem pracovat. V tomto okamžiku už dokáže navrhnout hezkou kompozici, dokáže malovat ne to co vidí, ale to, co v kompozici skutečně je a spoustu dalších věcí. Dosud ale neumí vytvořit reklamu, která bude fungovat.

Reklama a tři základní názorové proudy

Reklama je specifický druh umění. Názory na ni se dělí na tři základní proudy. Jedni tvrdí, že reklama nemá s uměním nic společného a jde pouze a jenom o prodej na dálku. Do jisté míry mají pravdu. Další říkají, že reklama nemá nikomu nic nutit. Je potřeba zákazníka pobavit, povznést a on si na základě tohoto prožitku koupí náš produkt. Tato myšlenka zní hezky, ale bohužel četné výzkumy ukazují, že tento přístup ve skutečnosti neprodává. Poslední, lze říci smíšený názor říká, že reklama prodá mnohem více, když se zákazníkům líbí – tedy ctí zásady prvního názorového proudu, ale vypadá sympaticky a je příjemná (provedení by mělo být sympatické a příjemné cílové skupině zákazníků, ne bezpodmínečně všem).

Jenom talent nestačí...

Zpátky k našemu designérovi. Tento mladý a nadějný umělec, který měl obrovské štěstí, že mohl rozvinout to, co mu bylo dáno do vínku, ještě pořád není sto navrhnout dobrou reklamu. Ještě pořád neumí dost. Víte, v reklamě jde o to vzít informace, které chceme zákazníkům sdělit a odeslat je k nim v takové formě, aby si jich za á všimli a za bé, aby ty informace pochopili rychle, snadno a nezkresleně. Na to pouhé výtvarné vzdělání a talent nestačí. Když budete na místě našeho designera, čeká vás další, nepřetržité vzdělávání. Na to, abyste dokázali navrhnout reklamu, která je hezká a navíc prodá to, co ukazuje, potřebujete znát mnoho informací z oblastí jako je psychologie prodeje, sociologie, management, marketing. Potřebujete znát zásady tvorby, která nebrání předávání informací o něž jde, ale naopak jej podpoří. Potřebujete vědět, jak podvědomě působí různé barvy a tvary. Potřebujete se seznamovat s výsledky průzkumů zákaznického chování. Potřebujete číst odborné knihy jak z oblasti designu, tak z oblastí zmiňovaných výše. Potřebujete navštěvovat odborné semináře a potřebujete mít k dispozici špičkovou techniku – ať už se jedná o hardware nebo software. Výsledkem je symbióza talentu, systému a technologie.

Pokud tohle všecko dokáže náš designer obsáhnout, je připraven odvádět špičkovou práci pro špičkové klienty.

Vítáme vás na našich stránkách, jste tady správně.

Repliky historických listin

Pro obce, města, muzea i soukromé firmy vytváříme repliky historických listin nebo novodobé certifikáty a děkovné listy na pergamenu i papíru. Pokud chcete něco opravdu exkluzivního, podívejte se na www.replikylistin.cz

 

Sagita

Sagita® - služby pro úspěšné firmy

Komplexní služby v reklamě a marketingu. Manažerské poradenství v oblasti řízení výroby, logistiky, investic, řízení lidí, marketingu a firemní strategie.

 

TEORIE OMEZENÍ

Metoda trvalého zlepšování pro úspěšné firmy - www.teorieomezeni.cz

 

Velko a malo obchod s elektromateriálem

 

 

Velko a maloobchod s elektro materiálem - www.shopelektro.cz